Əks Logistika Həlləri Elektron Ticarət Bazarında Qayıdışların İşlənməsini Necə Sadələşdirə bilər

COVID-19 pandemiyası vurdu və bütün alış-veriş təcrübəsi birdən-birə və tamamilə dəyişdi. Alıcılar evlərinin rahatlığından və təhlükəsizliyindən onlayn alış-veriş etməyə köçdükləri üçün 12,000-ci ildə 2020-dən çox kərpic mağazası bağlandı. Dəyişən istehlakçı vərdişləri ilə ayaqlaşmaq üçün bir çox müəssisə elektron ticarətdə iştirakını genişləndirdi və ya ilk dəfə onlayn pərakəndə satışa keçdi. Şirkətlər bu rəqəmsal transformasiyanı yeni alış-veriş üsuluna keçirməyə davam etdikcə, onlar heyran olurlar