İnsanlar və Chatbotlara qarşı: Müştəri Xidmətinə Kim Kömək edəcək?

Hələ 2016-cı ildə chat botları populyarlaşanda hamı müştəri xidmətləri şöbələrində insan agentlərini əvəz edəcəklərini söylədi. Messenger chat botları ilə bağlı 2.5 illik təcrübə topladıqdan sonra reallıq bu gün bir az fərqli görünür. Söhbət söhbət botlarının insanları əvəz etməsi ilə deyil, əksinə chat botlarının insanlarla əl-ələ verərək necə işləyə bilməsi ilə bağlıdır. Chatbot tech başlanğıcda böyük bir vəd idi. Müştərilərin sualını danışıq şəklində cavablandırmaq və insan təmin etmək iddiası