Appy Pie Tətbiq Oluşturucusu: İstifadəçi Dostu, Kod Tətbiqi Yaratma Platforması

Ərizə İnkişafı davamlı inkişaf edən bir sənayedir. Getdikcə daha çox müəssisənin onlayn iştirakı uğrunda mübarizə apararkən, tətbiq inkişaf etdirmə təşkilatları işlərini onlar üçün müəyyənləşdirdi. Mövcud inkişaf etdiriciləri sıxışdıran bir bazar yaradan tətbiqlərə tələbin davamlı artması olmuşdur. Əlavə olaraq, artan xərclər və artan tələblər ilə üzləşən bir sahədir. Bundan əlavə, mövcud tətbiqetmələr davamlı baxım tələb edir. Tədqiqatlar göstərir ki, mənbələrin 65% -i mövcudluğu qorumaq üçün sərf olunur