Fərdi marketinqin gücü

Nike-in Just Do It kampaniyasını nə vaxt təqdim etdiyini xatırlayırsınız? Nike bu sadə şüarla kütləvi marka məlumatlılığına və miqyasına nail ola bildi. Reklam lövhələri, televiziya, radio, çap ... 'Yalnız bunu et' və Nike swoosh hər yerdə idi. Kampaniyanın müvəffəqiyyəti əsasən Nike-nin bu mesajı nə qədər insanı görə bildiyini və eşitdiyini görə bildi. Bu xüsusi yanaşma, əksər böyük markalar tərəfindən kütləvi marketinq və ya 'kampaniya dövründə' və ümumiyyətlə istifadə edilmişdir