Rəqəmsal Davranış məlumatları: Gen Z ilə Doğru Akkordun vurulmasının ən yaxşı sirri

Ən uğurlu marketinq strategiyaları, çatmaq üçün qurduqları insanları dərindən anlamaqdan qaynaqlanır. Həm də yaşın münasibət və davranışlardakı fərqlərin ən çox göstəricilərindən biri olduğunu nəzərə alsaq, nəsil obyektivinə nəzər yetirmək marketoloqların izləyicilərinə qarşı empati yaratmağı çoxdan faydalı bir yol olmuşdur. Bu gün irəliyə meylli korporativ qərar qəbul edənlər, 1996-cı ildən sonra anadan olan Gen Z-yə diqqət yetirirlər və haqlı olaraq. Bu nəsil formalaşacaq