Salesforce Təcrübəsini yaxşılaşdırmaq üçün Avtomatik Testdən istifadə

Salesforce kimi geniş miqyaslı bir müəssisə platformasındakı sürətli dəyişikliklərdən və təkrarlamalardan qabaq qalmaq çətin ola bilər. Lakin Salesforce və AccelQ bu problemi həll etmək üçün birlikdə çalışırlar. AccelQ-nin Salesforce ilə sıx inteqrasiya olunmuş çevik keyfiyyət idarəetmə platformasından istifadə etmək, bir təşkilatın Salesforce buraxılışının keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir və artırır. AccelQ, Salesforce testlərini avtomatlaşdırmaq, idarə etmək, icra etmək və izləmək üçün istifadə edə biləcəyi ortaq bir platformadır. AccelQ tək davamlı testdir