SOCXO: Fəaliyyətə əsaslanan qiymətlərlə vəkillik marketinqi

Məzmun Marketinqi mənzərəsinin bir hissəsi olaraq, Rəqəmsal Marketinq bu günə qədər Markaların izləyicilərini onlayn izləmək və cəlb etmək üçün üstünlük verilən yanaşma olmuşdur. Tipik Rəqəmsal Marketinq modeli E-poçt, Axtarış və Sosial Media Pazarlamasının birləşməsindən ibarətdir və bu günə qədər marka məzmunu yaratmaq və onlayn yaymaq üçün düsturlu və pullu bir yanaşma istifadə etmişdir. Bununla birlikdə, pullu medianın strategiyası, ölçülənliyi, nəticələri və ROI ilə bağlı problemlər və mübahisələr olmuşdur