B2B Marketinqiniz Niyə Erkən Xəbərdarlıq Sisteminə ehtiyac duyur?

Mürgülə, itirdiyin sözləri birbaşa marketinqə aiddir, amma təəssüf ki, çox marketoloq bunu başa düşmür. Çox vaxt, qiymətli perspektivlər və ya yola düşməkdə olan bir müştəri haqqında məlumat almaq üçün son dəqiqəyə qədər gözləyirlər və bu gecikmələr bir təşkilatın alt xəttinə ciddi təsir göstərə bilər. Hər B2B marketoloqun nəticələrin nəticələrə çevrilməsinə kömək edən erkən xəbərdarlıq sisteminə ehtiyac var. Çox az, çox gec Müasir marketoloqlar ümumiyyətlə kampaniyanı ölçürlər