Marketoloqların əqli mülkiyyətin qorunması barədə bilməli olduqları şeylər

Marketinq və digər bütün iş fəaliyyətləri - getdikcə texnologiyaya güvənməyə başladıqca, əqli mülkiyyəti qorumaq uğurlu şirkətlər üçün əsas prioritetə ​​çevrildi. Bu səbəbdən hər marketinq komandası əqli mülkiyyət qanununun əsaslarını anlamalıdır. Əqli mülkiyyət nədir? Amerika hüquq sistemi mülk sahibləri üçün müəyyən hüquqlar və qorumalar təmin edir. Bu hüquqlar və qorunmalar ticarət müqavilələri ilə hətta sərhədlərimizi aşır. Fikri mülkiyyət ağılın hər hansı bir məhsulu ola bilər