Domain Discovery: Domain Assetlərin Müəssisə İdarə edilməsi

Rəqəmsal dünyada xaos gizlənir. Domen qeydlərinin onlarla fərqli yolla baş verdiyi və birləşmə və satınalmaların davamlı olaraq yeni veb saytları əlavə etdiyi bir dövrdə istənilən şirkət rəqəmsal varlıqlarının izini asanlıqla itirə bilər. Qeydiyyata alınmış və heç vaxt inkişaf etdirilməyən domenlər. Yeniləmədən illər keçən veb saytlar. Marketinq platformalarında qarışıq mesajlar. Artıq xərclər. Gəlirləri itirdi. Uçucu bir mühitdir. Şirkətlərin rəqəmsal mühitləri daim dəyişir və izlərini davam etdirir