COVID-19: Müəssisələr üçün Sadiqlik Proqramı Strategiyalarına Təzə Bir Baxış

Coronavirus, iş dünyasını yüksəltdi və hər bir şirkəti sədaqət sözünə yeni baxmağa məcbur edir. İşçilərə sadiqlik Sadiqliyi işçi nöqteyi-nəzərindən nəzərdən keçirin. Müəssisələr işçilərini sağa-sola ixtisar edirlər. Coronavirus Faktoru səbəbindən işsizlik nisbəti% 32-dən çox ola bilər və evdə işləmək hər sahəyə və ya vəzifəyə uyğun gəlmir. İşçilərin ixtisar edilməsi iqtisadi böhranın praktik həllidir ... lakin sədaqəti sevmir. COVID-19 təsir edəcək