Niyə möhkəm B2B Ticarət COVID-19 Göndərən İstehsalçılar və Təchizatçılar üçün yeganə irəliləyişdir?

COVID-19 pandemiyası, iş mənzərəsində qeyri-müəyyənlik buludları yaratdı və bir sıra iqtisadi fəaliyyətlərin dayandırılması ilə nəticələndi. Nəticə etibarilə, müəssisələrin tədarük zəncirlərində, iş modellərində, istehlakçı davranışlarında və satınalma və satış strategiyalarında bir paradiqma dəyişikliyinə şahid olma ehtimalı var. İşinizi təhlükəsiz vəziyyətdə qoymaq və bərpa prosesini sürətləndirmək üçün proaktiv addımlar atmaq vacibdir. İşə davamlılıq gözlənilməz vəziyyətə uyğunlaşmaq üçün uzun bir yol keçə bilər