TaskHuman: Real-Time Rəqəmsal Satış Məşq Platforması

Satış işçilərini ardıcıl uğur və böyümə üçün hazırlamaqdan söhbət gedirsə, ənənəvi satış təlimi modeli əsaslı şəkildə pozulur. Çox epizodik, əlverişsiz və fərd üçün uyğunlaşdırılmayan bir yanaşma ilə satış təlimi həm biznesi, həm də onun satış qruplarını dəyişdirən şəkildə həyata keçirilir. Satış üzrə kouçinq çox vaxt təşkilat daxilində ildə bir dəfə həyata keçirilir, lakin araşdırmalar göstərir ki, ənənəvi kurikulum əsaslı təlim iştirakçıları daha çox unudurlar.