“Müharibə Sənəti” Hərbi Strategiyalar Bazarın ələ keçirilməsinin növbəti yoludur

Bu günlərdə pərakəndə rəqabət çox güclüdür. Amazon kimi böyük oyunçuların elektron ticarətə hakim olması ilə bir çox şirkət bazardakı mövqelərini möhkəmləndirmək üçün mübarizə aparır. Dünyanın ən böyük e-ticarət şirkətlərinin baş marketoloqları yalnız məhsullarının cazibə qazanacağını ümid edərək kənarda oturmurlar. Məhsullarını düşməndən qabaqlamaq üçün Art of War hərbi strategiya və taktikalardan istifadə edirlər. Gəlin bu strategiyanın bazarları ələ keçirmək üçün necə istifadə olunduğunu müzakirə edək ... Dominant markalar meyllidir