İnternet İstifadəsi Statistikası 2021: Məlumatlar heç vaxt yatmır 8.0

COVID-19-un ortaya çıxması ilə kəskinləşən getdikcə rəqəmsallaşan dünyada bu illər texnologiya və məlumatların gündəlik həyatımızda daha böyük və həlledici rol oynadığı yeni bir dövrü təqdim etdi. Hər hansı bir marketoloq və ya biznes üçün bir şey əmindir: müasir rəqəmsal mühitimizdə məlumat istehlakının təsiri, şübhəsiz ki, indiki pandemiyamızın qalınlığında olduğumuz üçün artmışdır. Karantin və ofislərin geniş şəkildə bağlanması arasında,