Elektron ticarət müştəri təcrübəsini necə inkişaf etdirmək olar

Müştərilər istənilən işin təməlidir. Bu, bütün şaquli, etki və yanaşma müəssisələri üçün doğrudur. Müştərilər, işinizin bütün mərhələlərində vacibdir. Aparıcı markaların iş hədəfləri, strategiyaları və marketinq kampaniyaları istehlakçılarının və hədəf auditoriyalarının ehtiyacları və üstünlükləri ətrafında toxunur. Müştərilər və e-ticarət mühiti Rəqəmsallaşma, mobil texnologiya və şiddətli rəqabətin idarə etdiyi bir dövrdə müştərilərin əhəmiyyətini gözardı edə bilməzsiniz. 5-dən çox