Marketinq məlumatları: 2021-ci ildə və ondan da qabaqda durmağın açarı

İndiki dövrdə məhsul və xidmətlərinizi kimə satacağını və müştərilərinizin nə istədiyini bilməməyiniz üçün bir bəhanə yoxdur. Marketinq verilənlər bazaları və digər məlumatlara əsaslanan texnologiyanın meydana çıxması ilə hədəfsiz, seçilməmiş və ümumi marketinq günləri keçdi. Qisa Tarixi Perspektiv 1995-ci ildən əvvəl marketinq əsasən poçt və reklam yolu ilə həyata keçirilirdi. 1995-ci ildən sonra e-poçt texnologiyasının meydana gəlməsi ilə marketinq bir az spesifik oldu. O