Böhranda yeni gəlir axınları yaratmaq istəyən qurumlar üçün beş əsas göstəriş

Pandemiya böhranı çevik fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün üstünlük əldə etmək imkanı yaradır. Koronavirus pandemiyası işığında hərəkət etmək istəyənlər üçün beş tövsiyə.