Creative Factory-ni təqdim edirik: Mobil Reklamlar Daha Çox Asan Var

Mobil reklam qlobal marketinq iqtisadiyyatının ən sürətlə inkişaf edən və ən çətin sahələrindən biri olmağa davam edir. Magna reklam satınalma agentliyinə görə rəqəmsal reklam bu il ənənəvi televiziya reklamını üstələyəcək (əsasən mobil reklam sayəsində). 2021-ci ilə qədər mobil reklamlar ümumi rəqəmsal reklam alış büdcələrinin yüzdə 215-si və ya 72 milyard dollara qədər artacaq. Bəs markanız səs-küydə necə fərqlənə bilər? Yalnız bir əmtəəni hədəf alan AI ilə