Marketinqin avtomatlaşdırılmasını optimallaşdırmaq üçün 5 əsas məqam

Bir çox marketoloq üçün marketinq avtomatlaşdırma həllərinin vədi əlçatmaz görünür. Öyrənmək üçün çox bahalı və ya çox mürəkkəbdirlər. Bu mifləri və bir sıra digərlərini OutMarket-in “Müasir Marketinq Manifestində” dağıtdım. Bu gün başqa bir mifi dağıtmaq istəyirəm: marketinq avtomatlaşdırması gümüş güllədir. Avtomatlaşdırma proqramının tətbiqi nişan və dönüşümləri avtomatik artırmaz. Bu nəticələrə nail olmaq üçün marketoloqlar həm marketinq avtomatlaşdırmasını, həm də rabitəsini optimallaşdırmalıdırlar. Optimizasiya kimi düşünmək olar