Elektron Ticarət Başlanğıcları üçün Borc Kolleksiyası: Qəti Bələdçi

Əməliyyatlara əsaslanan itkilər, geri ödəmələr, ödənilməmiş fakturalar, geri qaytarılmalar və ya geri qaytarılmamış məhsullar səbəbindən bir çox müəssisə üçün həyat həqiqətidir. İqtisadiyyat modelinin bir hissəsi olaraq zərərlərin böyük bir faizini qəbul etməli olan kredit verən müəssisələrdən fərqli olaraq, bir çox başlanğıc müəssisələri əməliyyat zərərlərini çox diqqət tələb etməyən narahatlıq kimi qəbul edirlər. Bu, yoxlanılmamış müştəri davranışı səbəbindən itkilərin artmasına və bir neçə ilə əhəmiyyətli dərəcədə azaldıla bilən zərərlərin gecikməsinə səbəb ola bilər.