Maksimum təsir üçün səs istedadını seçərkən 5 amil

Bu illər ərzində bir neçə səs istedadı ilə böyük münasibətlər qurduq. Amanda Fellows, Paul və Joyce Poteet kimi, bizim də istedadlarımızdan biridir. İstər tam izahlı video olsun, istərsə də podcast intro, istedad üzərində doğru səsi tapmağın istehsal keyfiyyətimizə fövqəladə təsir göstərdiyini bilirik. Məsələn, Paul, Indianapolis şəhəri ilə sinonimdir. O, radioda, televiziyada olub və səslənib