Brauzer müharibəsində qalib gələn Firefox

Brauzerlər üçün son bazar payına nəzər salmaq, müharibələrdə kimin qalib gəldiyini və məğlub olduğunu müəyyən bir şəkildə izah edir. Firefox sürətini artırmağa davam edir, Safari yuxarıya doğru sürüşür və Internet Explorer mövqeyini itirir. Baş verənlərə dair 'nəzəriyyələrimlə' üçünü şərh etmək istərdim. Internet Explorer Netscape Navigatoru məhv etdikdən sonra IE həqiqətən şəbəkənin qızıl standartı oldu. Brauzer sadə, işlək və bütün Microsoft məhsulları ilə əvvəlcədən yüklənmişdi.