Məzmun marketinqinin effektivliyini nə ilə ölçmək olar

Məzmun nüfuzunun yaradılması vaxt və təcil tələb etdiyi üçün şirkətlər tez-tez strategiyanın effektivliyini ölçmək və bu göstəriciləri əldə olunan gəlirlə uyğunlaşdırmaqdan məyus olurlar. Metrikləri qabaqcıl göstəricilər və həqiqi dönüşüm ölçümləri baxımından müzakirə etməyə meylliyik. İkisi bir-biri ilə əlaqədardır, lakin nümunə - bəyənmənin dönüşümlərə təsirini tanımaq üçün bir az iş tələb olunur. Bəlkə də Facebook bəyənmələri Facebook səhifənizdə daha çox cazibədar yumorunuzla əlaqədardır