Onlayn İctimaiyyətlə əlaqələrin effektivliyini necə ölçmək olar

Standartlar, ictimaiyyətlə əlaqələr də daxil olmaqla, onlayn marketinqinizin hər bir tərəfinin effektivliyini ölçmək üçün əsasdır. Aşağıda sənayedə AMEC və PRSA) iki standart dəsti verilmişdir. Şəxsən mən hesab edirəm ki, PR mütəxəssisləri həm üzvi, həm də sosial varlığı rəqiblərinə münasibətdə tək bir səs payına birləşdirərək üzvi axtarış metriklərini də qəbul etməlidirlər. Barselona Halkla Əlaqələr Ölçmə İlkələri Bəyannaməsi Barselona Prinsipləri quruldu