Rəylərə uyğunlaşmaq və cavab vermək Məzmun marketinq nəticələrini idarə edir

Marketoloqların davamlı istehlakçı rəylərinə nə qədər sürətli və təsirli şəkildə cavab verdikləri və uyğunlaşdıqları yeni marka performansının müəyyənedicisi oldu. Sorğuda iştirak edən 90 marka marketoloqunun 150% -nə görə, cavabdehlik və ya mənbə, anlayış və sonra geribildirimə, üstünlüklərə və ehtiyaclara tez reaksiya vermək bacarığı müstəsna müştəri təcrübəsinin çatdırılması üçün vacibdir, vacibdir. Marketoloqların yalnız 16 faizi təşkilatların istehlakçıya son dərəcə reaksiya verdiyini, dəyişiklik etmədiklərini hiss edirlər