DataRobot: Müəssisə Avtomatlaşdırılmış Maşın Öyrənmə Platforması

İllər əvvəl maaş artımının işçilərin sıxlığını, təlim xərclərini, məhsuldarlığı və ümumilikdə işçinin mənəvi səviyyəsini azalda biləcəyini proqnozlaşdırmaq üçün şirkətim üçün böyük bir maliyyə təhlili aparmalı idim. Xatırladığımı və bir neçə modeli bir neçə həftə sınaqdan keçirdiyimi xatırlayıram, hamısı qənaət olacağı qənaətinə gəldim. Direktorum inanılmaz bir oğlan idi və bir neçə yüz işçiyə maaş vermək qərarına gəlməzdən əvvəl geri dönməyimi və onları bir daha yoxlamağımı istədi.