Analytics nədir? Marketinq Analitik Texnologiyalarının siyahısı

Bəzən əsaslara qayıtmalı və həqiqətən bu texnologiyalar və bizə necə kömək edəcəklərini düşünməliyik. Ən əsas səviyyədə analitik, məlumatların sistemli təhlili nəticəsində yaranan məlumatlardır. İllərdir analitik terminologiyanı müzakirə edirik, amma bəzən əsaslara qayıtmaq yaxşıdır. Marketinq Analitikasının tərifi Marketinq analitikası, marketinq işçilərinə marketinq təşəbbüslərinin uğurlarını qiymətləndirməyə imkan verən proses və texnologiyalardan ibarətdir.