GRM Məzmun Xidmətləri Platforması: İş proseslərinizə zəka gətirir

Müəssisə Məzmunu İdarəetmə (ECM) platformaları təklif sənədlərini inkişaf etdirməyə davam edir, sadəcə sənəd deposu deyil, həm də iş prosesləri üçün zəka verir. GRM-nin Məzmun Xidmətləri Platforması (CSP) sənəd idarəetmə sistemindən daha çox şeydir. Paylaşılan sənədlərin yaradıla biləcəyi və sonra iş axınlarının optimallaşdırılacağı bir həll yoludur. GRM-nin CSP bir məzmun idarəetmə sisteminin (CMS) məlumat analitikasını, maşın öyrənməsini, ağıllı məlumat toplamasını və sənədləri idarə etmək üçün DMS proqramını, versiya izlənməsini,