Fərdiləşdirmədən yüksək tərifli duyğusal zəkaya

Yüksək emosional zəkaya (EQ) sahib olan insanlar çox bəyənilir, güclü performans göstərir və ümumiyyətlə daha uğurludurlar. Vurğulayırlar və yaxşı sosial bacarıqlara sahibdirlər: başqalarının hisslərindən xəbərdar olduqlarını göstərirlər və bu şüuru sözləri və hərəkətləri ilə göstərirlər. Çoxsaylı insanlarla dil tapa və yalnız dostluq və uyğunlaşma bacarığından kənara çıxan münasibətləri inkişaf etdirə bilərlər. Buna diqqət və analiz edərək nail olurlar