TWiki Workspaces istifadə edərək Enterprise Collaboration

Xüsusilə sürət, etibarlılıq və peşəkarlığın müvəffəqiyyət mantrası olduğu günümüzdəki həqiqi rəqabət dünyasında hamar iş axını və açıq ünsiyyətin əhəmiyyəti heç vaxt azaldıla bilməz. Yenə də bir çox təşkilat rollar, funksiyalar və ya şöbələr arasında məlumat mübadiləsini təşviq etməyən bir "silo mədəniyyəti" fəaliyyət göstərir. Twiki kimi vasitələr müəssisələrə bu cür əməkdaşlıq olmayan mədəniyyətlərdən çıxmağa kömək edir. TWiki® çevik, güclü və istifadəsi asan bir müəssisə wiki, müəssisə əməkdaşlıq platformasıdır,