Açılış Səhifələri ilə Facebook Reklam Kampaniyanızdan ən yaxşı şəkildə necə istifadə etmək olar

Reklamın insanları göndərdiyi səhifənin onları qəbul etməyə hazır olduğundan əmin olmadıqda, hər hansı bir onlayn reklamda bir qəpik xərcləməyin mənası yoxdur. Sanki yeni restoranınızı təbliğ edən broşuralar, televiziya reklamları və bir lövhə yaratmağa bənzəyir, sonra insanlar verdiyiniz ünvana çatdıqda, yer sulu, qaranlıq, siçovullarla dolmuş və yeməksiz qalmışsınız. Yaxşı deyil. Bu məqalə a