PHP və SQL: The Haversine Formulu ilə Enlem və Boylam nöqtələri arasındakı böyük dairə məsafəsini hesablayın və ya soruşun.

Bu ay GIS ilə bağlı PHP və MySQL-də bir az proqram hazırladım. Şəbəkəni gözdən qaçırarkən, iki yer arasındakı məsafəni tapmaq üçün bəzi Coğrafi hesablamaları tapmaqda çətinlik çəkdim, buna görə də onları burada bölüşmək istədim. İki nöqtə arasındakı məsafəni hesablamağın sadə yolu üçbucağın (A² + B² = C²) hipotenusunu hesablamaq üçün Pifaqor düsturundan istifadə etməkdir. Bu