Sosial Mediya və Myers Briggs

Hamımız bu və ya digər şəkildə unikal olduğumuza baxmayaraq, Carl Jung, Myers Briggs-in daha sonra dəqiq qiymətləndirmək üçün dizayn etdiyi şəxsiyyət tiplərini inkişaf etdirdi. İnsanlar ekstremal və ya introverts, algılama və ya intuisiya, düşünmə və hiss etmə və mühakimə etmə və ya qavrayış olaraq təsnif edilir. CPP bunu bir addım daha irəli apararaq sosial media platformalarına və istifadəçilərinə tətbiq etdi. Nəticələrin diqqət çəkən məqamları bunlardır: Extraverts istifadə etmək və Facebook-da paylaşmaq ehtimalı çoxdur. İntroverts

Müştərinizin yerinə yetirmək üçün məhsulunuza və ya xidmətinizə nə lazımdır?

Dünən İndidə yerləşən TechPoint tərəfindən qoyulan İnnovasiya Sammiti adlı möhtəşəm bir tədbirdə iştirak etdim. Harvard Universitetindən məruzəçi, professor və müəllif Clayton Christensen, Dağıdıcı İnnovasiyadan danışdı və diqqətəlayiq bir iş gördü. Təqdimatının sonrakı hissəsinə söylədiyi məqamlardan biri də müştərinizin məhsul və ya xidmətinizi yerinə yetirmək üçün hansı işə ehtiyacı olduğunu müəyyənləşdirmək idi. Bir süd kokteyli və necə keçdiyini nümunə verdi