COVID-19 Pandemiyası ilə İş Meydanında Çağırışlar və Fürsətlər

Bir neçə ildir ki, dəyişikliyin marketoloqların rahat olması lazım olan yeganə sabit olduğunu bildirdim. Texnologiyalardakı dəyişikliklər, mühitlər və əlavə kanallar bütün təşkilatlara istehlakçıların və müəssisələrin tələblərinə uyğunlaşmaq üçün təzyiq göstərdi. Son illərdə şirkətlər də səylərində daha şəffaf və insan olmaq məcburiyyətində qaldılar. İstehlakçılar və müəssisələr, xeyriyyəçi və etik inanclarına uyğun olaraq iş görməyə başladılar. Əvvəllər təşkilatlar öz təməllərini ayırırdılar