AeroLeads: Bu Chrome Plugin ilə prospektli e-poçt ünvanlarını müəyyənləşdirin

Şəbəkənizin nə qədər böyük olmasından asılı olmayaraq, həmişə belə görünür ki, heç vaxt düzgün əlaqə qurmursunuz. Xüsusilə çox böyük təşkilatlarla işləyəndə. Əlaqə bazaları tez-tez köhnəlir - xüsusən də müəssisələrdə əhəmiyyətli dərəcədə işçi dövriyyəsi olduğu üçün. Əlaqə məlumatlarını real vaxtda etibarlı bir mənbədən axtarmaq bacarığı, xarici axtarış işləri üçün vacibdir. Aeroleads, satış qrupunuza imkan verən müşayiət edən bir Chrome Plugin ilə bir xidmətdir