Video: Marka nədir?

Amerika Marketinq Birliyi (AMA) bir markanı bir satıcının malını və ya xidmətini digər satıcılardan fərqli olaraq təyin edən bir ad, müddət, dizayn, simvol və ya hər hansı digər xüsusiyyət olaraq təyin edir. Daha sadə suallar tapmaq çətindir: siz kimsiniz? Şirkətiniz niyə mövcuddur? Sizi rəqabətdən fərqləndirən nədir? Yenə də, bu bir işin cavab verə biləcəyi ən çətin suallardır. Yaxşı səbəbdən də. Tətil edirlər