Elektron kitab: Həyat dövrü marketinqi nədir?

Həyat dövrü marketinqi nədir? Marketinq avtomatlaşdırma sponsorlarımıza görə həyat dövrü marketinqi aşağıdakılardır:… təşkilatların markaları ilə münasibətlərinin bütün mərhələlərində perspektivlər və müştərilərlə necə qarşılıqlı əlaqədə olması. Qarşılıqlı təsiriniz markanıza kömək edir və ya zərər verir? Satış və marketinq son on ildə bir yana, son 50 ildə kəskin şəkildə dəyişdi. Huni olduğu kimi deyil. Bu artıq xətti bir yol deyil - marketinq avtomatlaşdırması daha da güclənir