Sosial Media Marketinqi

Awareness, Dövlətin Sosial Marketinq Hesabatını nəşr etdi: 7 Əsas Tapıntı və Dərin Analiz və əlaqəli bir infoqrafik (aşağıda). Hesabat, vacib iş dəyəri olan maddələri təfərrüatlandırmaq üçün rəqəmlərə dalır: İş məqsədləri, ölçmə metodologiyaları və sosial marketinq investisiyaları arasındakı uyğunsuzluq, sosial və marketinqin qalan hissəsi ilə daha sıx inteqrasiya və ümumilikdə sosial marketoloqlar ümumilikdə marketoloqların nə etmələrini ölçməyə başlayırlar. Sosial Sosialın Həqiqi Potensialına toxunun