Tədbir marketinqi liderlik nəslini və gəliri necə artırır?

Bir çox şirkət satış və marketinq büdcəsinin% 45-dən yuxarı hissəsini hadisə marketinqinə sərf edir və rəqəmsal marketinqin populyarlığına baxmayaraq azalmır və bu say artır. Tədbirlərdə iştirak etmək, keçirmək, danışmaq, nümayiş etdirmək və sponsorluq etmək gücünə şübhə etmirəm. Müştərilərimizin ən dəyərli liderlərinin böyük əksəriyyəti şəxsi təqdimatlarla davam edir - çoxu tədbirlərdə. Hadisə marketinqi nədir? Tədbir marketinqi