Passiv məlumat toplanmasının gələcəyi nədir?

Müştərilər və təchizatçılar artan istehlakçı fikirlərinin mənbəyi kimi passiv məlumat toplanmasını göstərsələr də, təxminən üçdə ikisi iki il sonra passiv məlumatdan istifadə etməyəcəklərini söyləyirlər. Kəşf GfK və Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu (IIR) tərəfindən 700-dən çox bazar araşdırması müştərisi və tədarükçüsü arasında aparılan yeni araşdırmalardan əldə edilmişdir. Passiv Məlumat Toplanması nədir? Passiv məlumat toplama, istehlakçı məlumatlarını davranışları və qarşılıqlı təsirləri ilə aktiv olmadan toplamaqdır