Soundtrap: Sizin Cloud Podcast Guest-Driven yarat

Podcast yaratmaq və qonaq gətirmək istəmisinizsə, bunun nə qədər çətin ola biləcəyini bilirsiniz. Hazırda bunu etmək üçün Zoom istifadə edirəm, çünki qeyd edərkən çox yollu bir seçim təklif edirlər ... hər bir şəxsin trekini müstəqil olaraq düzəldəcəyimi təmin edirəm. Yenə də səs parçalarını idxal etməyimi və Garageband içərisində qarışdırmamı tələb edir. Bu gün bir həmkarım Paul Chaney ilə danışırdım və mənimlə yeni bir vasitə paylaşdı,