Ballparker: Asanlıqla təxminlər yaradın

Satış imkanları sektoru böyüməkdə partlayır və getdikcə daha çox şirkət satış işlərinin illər ərzində bir qədər dəyişdiyini qəbul edir. Perspektiv sizə çatdıqda, sizi və rəqiblərinizi onlayn araşdırdılar, güclü və zəif tərəflərinizi anladılar və sadəcə bir təklifə gəlmək istəyirlər. Satış imkanları texnologiyası sektorunun bir sektoru, müəssisələrin təxminləri, təklifləri, təklifləri asanlıqla qurmasına və yaymasına kömək etməkdir