MakeWebBetter: WooCommerce və Hubspot

Hubspot-un CRM və marketinq avtomatlaşdırma platforması və WordPress-in Məzmun İdarəetmə Sistemi kimi uzaq məsafələrə çatmasına şübhə yoxdur. Sadə bir plagin və eklenti olduğundan, WooCommerce asanlıqla tətbiq etmək üçün bir elektron ticarət platforması kimi populyarlığını artır. WordPress öz CRM-ini yayımlasa da, platformada Hubspot-un bir təşkilatın əldə edilməsi və saxlama strategiyasına prosesi sürətləndirmə qabiliyyətinə görə yetkinliyi yoxdur. Hubspot-un əlverişli birləşməsi