İstiqamətləndirici SPAM siyahısı: Google Analytics Hesabatından İstiqamət Spamını necə çıxarmaq olar

Siz heç Google Analytics hesabatlarınızı yoxladınızmı ki, yalnız hesabatlarda görünən çox qəribə istinadçıları tapmısınız? Onların saytına gedirsən və sənin haqqında heç bir söz yoxdur, amma orada bir çox başqa təkliflər var. Təxmin et nə? Bu insanlar heç vaxt saytınıza trafikə istinad etməyiblər. Heç vaxt. Əgər Google Analytics-in necə işlədiyini başa düşməmisinizsə, bir ton məlumat tutan hər səhifə yükünə əsasən bir piksel əlavə olunur.