Salesmachine: SaaS sınaq dönüşümünü və müştəri qəbulunu artırın

Bir Proqramı Xidmət (SaaS) məhsulu olaraq satırsınızsa, gəliriniz müştərilərin məlumatlarını və məhsul istifadəsini əlaqə və hesab səviyyəsində istifadə etməkdən asılıdır. Salesmachine, satış dönüşümünü və Müştəri Qəbulunu artırmaq üçün satış və müvəffəqiyyət qruplarını hərəkətə gətirən anlayışlar və avtomatlaşdırma ilə gücləndirir. Salesmachine-in iki əsas faydası var ki, sınaq çevrilməsini artırsın - müştərinin uyğunlaşmasına və məhsul qəbuluna əsaslanan yüksək nəticələr əldə edin. Salesmachine-nin sınaq səriştəsi satış qrupunuzun yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə yönəlməsinə imkan verir