Demand Generation vs Lead Generation anlayışı

Pazarlamacılar tez-tez tələb istehsalı (tələb geni) şərtlərini qurğuşun istehsalı (qurğuşun geni) ilə dəyişdirirlər, lakin eyni strategiyalar deyillər. Xüsusi satış qrupları olan şirkətlər hər iki strategiyanı eyni vaxtda tətbiq edə bilərlər. Şirkətlər tez-tez tələb olunan satış tələblərinə cavab vermək üçün bir daxili satış qrupuna və qurğuşun istehsal etmə fəaliyyətləri ilə yaranan bu satışlarda iştirak etmək üçün xarici satış qruplarına sahibdirlər. Konversiya şirkətlə qarşılıqlı əlaqə olmadan onlayn tətbiq oluna bilərsə, tələbin yaranması vacibdir