Xidmət Şərtləri

Bu saytdan istifadə edərkən, siyasətimizi başa düşdüyünüzə və onlarla razılaşdığınıza razıysınız.

 • Bu sayt, istifadəçi tərəfindən yaradılan məzmundan və saytdakı fəaliyyətlərdən məsuliyyət daşımır.
 • Bütün məzmunun (mətn və media) ictimaiyyətə və ya xüsusi olaraq ötürülməsini, bu saytı deyil, məzmunu göndərən şəxsin yeganə məsuliyyəti olduğunu qəbul edir və qəbul edirsiniz.
 • Bu sayt istənilən vaxt bildiriş və məsuliyyət daşımadan saytdakı hər hansı bir xüsusiyyəti əlavə etmək, silmək və ya dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.
 • Onlayn fəaliyyətinizə və məlumatlarınızın məxfiliyinə cavabdehsiniz.
 • Bu sayt digər ziyarətçiləri pornoqrafiya, irqçilik, təəssübkeşlik, şiddət, nifrət, küfr mövzusuna və ya heç bir əhəmiyyəti olmayan məzmunu silmək hüququnu özündə saxlayır.
 • Bu sayt təhqiramiz və yersiz müzakirələri qaldırmaq hüququnu özündə saxlayır.
 • Bu saytda spam və açıq şəkildə özünü reklam etməyə yol verilmir və silinəcəkdir.
 • Bu saytdan qanunsuz əşyaların və ya məlumatların yayılması və ya yerləşdirilməsi və ya bu fəaliyyətlə məşğul olan saytlara göndərilməsi üçün istifadə edə bilməzsiniz.
 • Yüklənmiş bütün sənədləri virus, trojan və s. Yoxlamaq sizin məsuliyyətinizdir.
 • Bu saytdakı hərəkətləriniz və fəaliyyətləriniz üçün məsuliyyət daşıyırsınız və Xidmət Şərtlərimizi pozan istifadəçiləri qadağan edə bilərik.
 • Kompüterinizi qorumaqdan siz cavabdehsiniz. Etibarlı bir virusdan qorunma proqramı qurmağı məsləhət görürük.
 • Bu sayt bir sıra istifadə edir analytics ziyarətçiləri və trafiği analiz etmək üçün alətlər. Bu məlumatlar saytın məzmununu yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur.

Bu bloqda təqdim olunan bütün məzmun yalnız məlumat vermək üçündür. Bu bloqun sahibi bu saytda olan və ya bu saytdakı hər hansı bir linki izləyərək tapılan məlumatların dəqiqliyi və ya tamlığı barədə heç bir açıqlama vermir. Sahib bu məlumatdakı səhv və ya səhvlərə görə və ya bu məlumatların mövcudluğuna görə məsuliyyət daşımır. Sahib bu məlumatların göstərilməsindən və ya istifadəsindən yaranan itkilər, yaralanmalar və ya zərərlərə görə məsuliyyət daşımır. Bu istifadə şərtləri hər zaman və xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.